Første barnehagedag etter sommerferien: tirsdag 31. juli 2018

Siste dag før juleferie:  fredag 21. desember 2018

Første dag etter juleferie: tirsdag 2. januar. 2019

Siste dag før påskeferie: tirsdag 16. april 2019

Første dag etter påskeferie: tirsdag 23. april 2019

Siste dag før sommerferie: torsdag 27. juni 2019, barnehagen er stengt 4 uker i juli.

                      

Planleggingsdager: mandag 30. juli 2018

                                  fredag 2. november 2018

                                  fredag 28. juni 2019

I tillegg har vi 2 planleggingsdag som kan benyttes til kurs der alle de ansatte har bruk for å delta, dere vil få beskjed i god tid.