Første barnehagedag etter sommerferien: tirsdag 1. august

Juleferie: siste dag før jul er fredag 22. desember

                 første dag etter jul er tirsdag 2. januar.

 

Påskeferie: siste dag før påske er tirsdag 26. mars

                    første dag etter påske er tirsdag 3. april.

Sommerferie: siste dag for barna er torsdag 28. juni, barnehagen er stengt 4 uker i juli.

                        første dag etter ferien er tirsdag 1. august.

Planleggingsdager: mandag 31. juli

                                  fredag 10. november

                                  fredag 18. mai

                                  fredag 29. junii.

I tillegg har vi 1 planleggingsdag som kan benyttes til kurs der alle de ansatte har bruk for å delta, dere vil få beskjed i god tid.