Nye barnehagepriser fra 01.januar 2018.

100%plass kr. 2910,-

I tillegg kommer kr 120 i matpenger hver mnd. 

Det betales for 11 måneder.

 

Søskenmoderasjon som i kommunale barnehager.

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling og søknadsskjema for redusert foreldrebetaling ligger på kommunenes hjemmesider under; Barnehager.

 

Et eventuelt pristillegget taes opp til vurdering på årsmøtet hvert år. 

Et tillegget i prisen kan bli gjort bl.a. for å styrke økonomien og derved gjøre det mulig å opprettholde

kvaliteten på barnehagetilbudet.

Det henvises forøvrig til Forskrift om foreldrebetaling §4.

 

 andetur mini