rettningslinjer
 
Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,                
beskriver hva barnehagen skal være og er overordnet våre egne planer.
Ordlyden i disse lovene og retningslinjene kan sees på http://www.udir.no                                                                              
  
Vår visjon:
Gi barna innblikk i vår kulturarv, utvikle deres evne til å forstå, tenke og uttrykke seg gjennom
ord og bilder.