DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN:
Barnehagedagen er bygd opp etter en fast rytme som gjentas hver dag.
Dagsrytmen tar utgangspunkt i barnets egen rytme; aktivitet /hvile og en veksling mellom egenstyrte- og
voksenstyrte aktiviteter.

kl 0730 Barnehagen åpner og to av personalet og de første ungene kommer.
En voksen tar seg av ungene som kommer.
En voksen forbereder dagen.
kl. 0730 - kl.09.30 fleksitid, barna kommer og begynner etter hvert med frilek
kl. 10.30 - kl.11.00 fruktstund, dvs. ungene samles, spiser frukt, grønnsaker mens de voksne 
leser. Ment som en rolig stund hvor ungene får anledning til å slappe av, spise litt og høre 
eventyr og fortellinger og samtaler om det tema vi arbeider med eller om andre emner som 
ungene er opptatt av. De minste barna samles på kjøkkenet til fruktspising og samtale, sang og etterhvert lesing
av enkle bøker. I tiden etter fruktstund er det soving for de minste som har behov for det.
kl.11.00- kl 1230 frilek -  i denne perioden jobber også noen barn med felles oppgaver knyttet til temaarbeid. 
kl.12.30- kl.13.45 vi rydder, vasker hender, spiser, hviler på madrassen, en voksen leser høyt.
kl.13.45.- kl.16.30 har vi frilek ute
kl.15.30-kl.16.30 er det fremdeles frilek, men fleksitid, så ungene kan hentes da.
Den siste delen av dagen rydder personalet og ungene opp slik at alt er klart til å gå hjem kl1630 for barn og voksne..
kl.16.30 barnehagen stenger.
 
Alle klokkeslett er ca-klokkeslett som vurderes fra dag til dag avhengig av tema, ungenes 
dagsform osv. Vi avbryter f.eks. ikke en lek kl.12.30 dersom vi ser at ungene er ivrig opptatt :-)
 P1130925mini