Årets gjennomgangstema

Meg selv i verden

Vi er alle både oss selv og en del av noe større – familie, samfunn, Norge, Europa, verden og galaksen.

 Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli godt kjent med seg selv, og også presentere seg for resten av barnehagen. Vi ønsker at de skal bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og samtidig oppleve at vi alle har ens og forskjellige trekk, og få en positiv holdning til mangfold.

Vi starter med ansiktene våre og utvider til kropp, familie, nærområde, samfunn, land, verden og kanskje helt ut i verdensrommet. Vi ser for oss at dette er et tema som kan gå over flere år ut fra barnas interesser. Dette første året vil vi jobbe mest med det nære.

selvportrett