TEMAARBEID

Når vi bearbeider tema i barnehagen gjør vi det på følgende måte

For å velge tema for barnehageåret må vi fange opp barnas interesseområder. I daglige samtaler med barna og ved å observere leken deres får vi et innblikk i hva de er opptatt av. Etter at tema er valgt skaffer personalet seg teoretisk kunnskap om emnet for å ha omtrent samme bakgrunn og kunnskap når vi skal videreformidle materialet til barna. Vi kan også ved behov få hjelp av andre sakkyndige i formidlingsarbeidet (eks. fagpersoner fra Maihaugen, Lillehammer kunstmuseum eller foreldre). Vi legger til rette for at ungene får flere forskjellige opplevelser omkring temaet. Vi tar også hensyn til barnas alder og modenhet når vi velger hvilke måter materialet skal behandles på.

Tegning, maling og formingsarbeid foregår parallelt med samtaler og formidling av evt. litteratur om temaet. Vi håper at en slik arbeidsmetode gjør at ungene får basiskunnskap, får erfaringer med å bruke ulike sanser og sin kreativitet kan gi verdifulle bidrag både til verbal- og billedspråk.

Enkelte temaer kan bearbeides hele barnehageåret mens andre går over kortere perioder.20190204 110038 1