Dette er et av to årstemaer dette året. Barna blir delt i grupper etter interesse, alder og modenhet.

IMG 3160 1

For de yngste barna er det viktig at vi holder oss til et tema som er nært og visuelt. De skal utvide sin verden, sitt språk og få utfolde seg kreativt. Å ha et felles tema gir felles opplevelse om samhold. Vi skal følge med på fuglebrettet utenfor kjøkkenvinduet og se hvem som dukker opp der. Med utgangspunkt i årets tema skal vi innom rammeplanens fagområder.