Dette er et av to hovedtemaer i år. Barna blir delt i grupper ut fra interesse, alder og modenhet.

IMG 3159 2

Hvorfor er det kaldt om vinteren? 

Hvor langt er det til månen og hvor langt er det til Mars?

Hvorfor er det mørkt når vi skal legge oss om sommeren og mørkt om vinteren?

Kan man hoppe ned fra månen?

Disse og mange andre spørsmål ble drøftet ved matbordet i vår og vi valgte årstema ut fra dette. Vi ønsker at barna skal få kunnskap om vår egen klode som en del av solstystemet og hvordan planeten er plassert i forhold til hverandre og hvordan det påvirker livet på jorden. Vi skal innom alle rammeplanens fagområder underveis.