Noen glimt fra okotber: Småttingene tok opp årets potetavling og fikk med seg nydelige poteter hjem til middag.
Skolebarna var på konsert og fikk prøvd ut rokkefoten i forbindelse med årets Døla Jazz.
Vi var på besøk i Øygarden i forbindelse med årstema vårt og fikk flott innføring i hvordan de laget klær av ulla til sauen og av lin i
gamle dager.
I forbindelsemed årstema tok også Kunstmuseet godt imot oss og vi hadde en fantastisk formiddag med samtaler omkring barns
klær i gamle dager og om Aksel Endres maleri Blomsterselgersken. 
De aller minste var også på fjøstur og kom tilbkake med gode opplevelser og en sekk med ull som vi skal bruke til bl.a. toving.
Aller siste dag i oktober fikk vi besøk av en gammel askeladd som ga oss et stort gresskarhode. Vi kavet ut og stekte gresskarboller:-)
astrid graver etter potet minianna spinner minikaver ut 1 minimaleri 1mini