Plan for prosjektet; Maur

Generelt:

Vi ønsker å skille skolestarterne fra resten av barnegruppa for å gi dem litt ekstra som forberedelse til det å bli skolebarn. Vi har tradisjon for å lese en fortelling og bearbeide den på ulike måter for å få inn alle fagområdene. Denne gangen skal vi også lese, men vi skal også ut i skogen for å se mauren i aksjon. Vi skal bruke internett for å finne bilder og faktaopplysninger.  Vi skal bruke kamera for å ta bilder og for å filme. Vi håper at hovedproduktet ved siden av en generelt større forståelse for naturen rundt oss og spesielt kunnskap om mauren, blir flotte bilder, kanskje en liten film eller en bok, helt sikkert blir det malerier og kanskje noen skulpturer…..

Ellers legger vi vekt på områder som skolen ønsker; selvstendighet i forhold til påkledning, gå på do, holde orden og oversikt over egne eiendeler. Lære noe om sosialt samspill. For eksempel hvordan tar jeg kontakt med andre? Hvordan oppfører jeg meg mot andre?

I tilegg følger vi Lillehammer kommunes veileder til Trygg skolestart,  http://www.lillehammer.kommune.no/
Vi har skolestartere fra flere skolekretser og en av oss voksne følger ”våre” skolebarn til ”bli kjent dager” og førskoledager på de ulike skolene.

I juni inviterer vi fjorårets skolestartere til vaffelfest i barnehagen slik at vi kan få førstehåndsopplysninger om hvordan det egentlig er på skolen. Til det møtet forbereder årets skolestartere spørsmål om hvordan det er å gå på skolen som de stiller de erfarne skolebarna.

ronjas eventyr feb 15 mini