Tallene nedenfor er hentet fra resultatet fra Brukerundersøkelsen 2015 - Bedre kommune.no.
Brukerne svarer på en skala fra 1 til 6 hvor 6 viser den høyeste tilfredshet.
Dette er Askeladden brukeres svar.

(Vi er fornøyde:-)

 

 

Resultat for brukerne   5,7

Trivsel                        5,9

Brukermedvirkning       5,7

Respektfull behandling 5,9

Tilgjenglighet               5,5

Informasjon                 5,7

Fysisk miljø                5,5

Helhetsvurdering          6,0