OVERSIKTSPLAN OVER BARNEHAGEÅRET.

Her er en enkel oversikt over dugnader og begivenheter gjennom året .En mer detaljert halvårsplan som inneholder
det vi skal ha fokus på dette barnehageåret kommer innen 01.oktober og 01.februar. For å kunne lage gode planer
må vi bli kjent med ungene, se på hvilket nivå de fungerer og se hvilke interesser som utpreger seg og som vi kan
ta fatt i. Når halvårsplanen er ferdig og godkjent Ut fra halvårsplanen lager vi også månedsplaner som sendes ut
- og ukeplaner som henges opp på veggen i barnehagen hver mandag.
Et nært og godt foreldresamarbeid er en forutsetning for å ivareta det enkelte barn på best mulig måte. Barnehagen
kan ikke og skal ikke 
erstatte hjemmet, men være et pedagogisk og omsorgsfullt tilbud hvor personalet kan bistå
foreldrene på ulike måter.Dette tydliggjøres blant annet gjennom oversiktsplanen.

IMG 2537mini

 AUGUST:      Bli-kjent-fest 28.august. Det kommer egen invitasjon.
                    Tilbud om foreldresamtale til nye familier.

SEPTEMBER:  Høsttur til Nordseter (Evnt. til området ved Kanalen.)
                    De yngste får tur på området til blåbærtuene.

                    Vi begynner så vidt med gjennomgangstemaet for dette året.
                    (Tema forandres hvert år).

OKTOBER:   "Tomatsuppedugnad", dvs. foreldre, søsken og barnehagebarn møtes
                    etter endt barnehagedag, spiser tomatsuppe, raker og rydder.

                    Foreldremøte.

NOVEMBER:  Vi inviterer til morgenkaffe for "novembertrøtte foreldre."

                    Vi lager nisser til Maihaugens nisseutstilling.

                    Adventfest i barnehagen med lanterne sang og åpning av nisseutstillingen
                    27.november.

DESEMBER:  Førjulstid med tradisjonelle juleforberedelser.
                   Vi legger vekt på formidling av gamle juletradisjoner.

JANUAR:      Oppstart ev årets teaterarbeid.

FEBRUAR:    Teaterarbeid med teaterpremiere torsdagen før skolens vinterferieuke.

MARS:         Skirenn/-akedag, dato fastsettes når dagen nærmer seg.

                  Vi begynner med egen plan og prosjekt for skolestarterene.

                  Litt avhengig av når påsken kommer feirer vi lyset og livet, lager påskekyllinger og maler påskeegg.

APRIL:        Utedugnad. Vi raker og rydder og kjører bort søppel.

                  Foreldresamtaler.

JUNI:          Vi inviterer de som har begynt i førsteklasse på besøk til samtale, lek og Magnars vaffler.

                  Høstens nye Askeladder inviteres til første møte med barnehagen.

                  Sommerfest arrangeres av skolestarterenes foreldre. Dato fastsettes av komiteen.

JULI:           Sommerstengt fire uker i juli. God sommer:-)