Plan for prosjektet; Fra Løve til riksløve.

Generellt:

Vi ønsker å skille skolestarterene fra resten av barnegruppa for å gi dem litt ekstra som forberedels til det å bli skolebarn. Vi har tradisjon for å lese en fortelling og bearbeide den på ulike måter for å få inn alle fagområdene. Denne gangen skal vi også lese,men vi skal bruke kamera og håpe på at hovedproduktet ved siden av riksløven blir en film om løvejakt...

Ellers legger vi vekt på områder som skolen ønsker; selvstendighet i forhold til påkledning, gå på do, holde orden og oversikt over egne eiendeler. Lære noe om sosialt samspill. For eksempel hvordan tar jeg kontakt med andre? Hvordan oppfører jeg meg mot andre?

Tema:

Riksløven. Vi skal være med på utstillingen på Barnas verdensdag hvor tema bl.a. er grunnlovsjubileet og riksløven. I forbindelse med jubileet og denne utstillingen tenker vi at løven skulle bli vårt hovedtema i mars og frem til jubileumsutstillingen.

Vi vil ta for oss: Litt generellt om løver, utseende, egenskaper, hvor den holder til. Så fordyper vi oss i løven som symbol også drar vi på jakt ette løver i byen og på Maihaugen. Dette kan kanskje bli en ekte actionfilm ved hjelp av Go Pro kamera festet på ungene.Når grunnlaget og kunnskapen om løven er lagt begynner viutformingen av "vår riksløve".

Gjennomføring:

Vi snakker om løven, vi leter etter fakta om løven som symbol. Vi leser eventyr og fortellinger om løver. Vi tegner og maler og lager film og utformer vårt eget eksemplar av "riksløven vår". Med så mye kunnskap inne dikter vi en fortelling om løver som vi illustrere og lager en bok av. Vi håper på kunne invitere til utstilling av malerier og tegninger og kanskje verdenspremiere på filmen: Løvejakten....

.IMG 1740mini